Stine 40 år! Et tilbakeblikk

40 som menneske, 30 år som sanger

https://youtu.be/glROjAu33A8